ODAMIZ VE KAYNES FİRMASI MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN PROTOKOL YAPMIŞTIR.

Mesleki yeterlilik belgesi 31.12.2021 tarihine kadar ücretsiz verilmektedir.Odamıza başvurmanız yeterlidir!!!
14:20
  • 1431

Odamızın yaptığı mesleki yeterlilik kurumla protokol gereği üyelerimiz ve yanlarında çalışan işçileri, Zorunlu Mesleki yeterlilik belgesini hiç bir ücret ödemeden alma imkanı sağlanmıştır. Bu imkandan faydalanmak isteyen üyelerimiz odamıza başvurabilirler.

Çelik kaynakcılar
Kaynak operatörleri 
Makine bakımcılar 
Makine montajcılar
İmalat sektör 
Otomotiv kaporta , boya , mekanik
Otomotiv experciler 
Pvc montajcılar 
Mobilya sektörü
Üretim sektörü
Torna ,CNC 
İş makineleri

Mesleki yeterlilik belgesi ile
1- Belge ücreti ödemeden belge Sahibi olacaksınız 
2- Kosgep veri tabanından 1000-5000 tl ücret desteği
3- Sgk işveren prim desteği 
4- Yapılan iş müfettiş kontrollerde cezai işlem uygulanmayacak 
5- mesleğiniz belgelendirerek teşviklerden yararlanacaksınız

ODAMIZ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALABİLMENİZ İÇİN KAYNES FİRMASIYLA PROTOKOL YAPMIŞTIR.

MESLEKİ YETERLİLİK 31.12.2021 TARİHİNE KADAR ÜCRETSİZ KARŞILANACAKTIR.

BAŞVURU İÇİN ODAMIZA NÜFÜS CÜZDAN FOTOKOPİSİYLE BAŞVURMANIZ YETERLİDİR.

 

MYK BELGESİNDE SINAV VE BELGE ÜCRET TEŞVİKİ 31.12.2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI

 

1 – MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ NEDİR?

MYK ( Mesleki Yeterlilik Kurumu ) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

2 – MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlar. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekler.

Bireyler için Avantajlar,

Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkan verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İşverenler için Avantajlar,

İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.

İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.

Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır.

3 – MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ NASIL ALINIR?

Mesleki yeterlilik kurumu tarafından yetkilendirilen bazı kuruluşlar bu belgenin verilmesiyle ilgili operasyonu yürütür. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmış olan SZUTEST de bu kuruluşlardan biridir.

Peki süreç nasıl ilerler?

Bu belgeyi almak isteyen çalışan, önce hangi alanda alacağına karar verir. Ardından bu alanda belgelendirme yapan bir kurum bünyesinde sınava girer. Bu sınav sonucuna göre belgeyi almaya hak kazanır ya da kazanmaz. Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir. Meslek grubuna göre Mesleki Yeterlilik Belgesini sunan kuruluşlar da farklılık gösterir.

4 – MESLEKİ YETERLİLİK (MYK) BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

5 – BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA MUAF TUTULAN BELGELER NELERDİR?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olan kişiler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

6 – BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMINDA MUAF TUTULMAYAN BELGELER NELERDİR?

Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerle belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde “kurs bitirme belgesi, katılım belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, çıraklık veya kalfalık belgesi” çalışma şartını karşılamamaktadır. Söz konusu kişilerin çalıştırılabilmesi için ulusal yeterliliklerde belirtilen teorik ve performansa dayalı sınavlara girerek MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.

7 – HANGİ MESLEKLERİN SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ DEVLET TEŞVİKİ KAPSAMINDADIR?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Sınav ve Belgelendirme Ücret İadesi Teşviki ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

  • Bu teşvikten sadece belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde yararlanılabilmektedir.
  • Kişiler teşvikten bir defaya mahsus olmak üzere faydalanabilirler.
  • Belge zorunluluğu getirilmiş mesleklerde sınava giren ve başarısız olan kişinin sınava girdiği yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda 2 kez daha ücretsiz olarak sınava girme hakkı bulunmaktadır.
  • Kişi kaçıncı kez sınava girmiş olursa olsun başarılı olup belge almaya hak kazanmışsa teşvikten yararlanma hakkı elde eder.
  • Usul ve esaslarda yapılan düzenleme ile iadeler, kişinin kendisine yapılabileceği gibi sınav ücretini karşılayan işverene de yapılabilmektedir.

8 – İŞVEREN İÇİNDE TEŞVİK VAR MI?

  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun, Geçici 10 uncu Maddesi kapsamında sağlanan İşveren Sigorta Primlerinin Karşılanması Desteği ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli çalışanları istihdam eden işverenlerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarları 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir.
  • Bu destekten yararlanmak isteyen işverenler SGK e-bildirge sistemi üzerinden çalışan kaydı oluştururken sistem üzerinden kişinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini sorgulayarak prim desteği talebinde bulunmalıdır.