Mesleki Eğitim Okulları

Mesleki eğitim okulları hakkında il istişare çalıştay toplantısı yapıldı...

Mesleki ve Teknik eğitim okullarının teknolojik,kültürel,makine ekipman,sektörel,müfredat olarak gelişiminin ve değişiminin sağlanmasına yönelik İlimizde istişare toplantısı düzenlendi. 

Meslek Odası olarak sözlü ve yazılı  olarak Meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezi konulu raporumuzu sunduk.

Mesleki ve Teknik eğitimin ve yönetiminin sorunları

Mesleki ve Teknik eğitim öğrencilerinin akademik sorunları

Mesleki ve Teknik eğitim öğrencilerinin becerilerinin geliştirilmesi ve mezunlarının istihdamı

Sektör temsilcilerinin ve işverenlerin mesleki ve teknik eğitime yönelik beklentileri

Mesleki ve teknik eğitime sektörün katkısı